'; 1071 Ankara Mimarlık Hizmeti » Move Mimarlık A.Ş.

1071 Ankara Mimarlık Hizmeti

1071 Ankara Mimarlık Hizmeti

1071 Ankara Mimarlık Hizmeti

1071 Ankara Mimarlık hizmetini, planlamasını ve inşasını yöneten bir mesleği ifade eder. Mimari, estetik, işlevsellik, güvenlik, yaşama sürdürülebilirlik ve kullanıcı isteklerini bir araya getirmeye yönelik yaratmayı sağlayan disiplinler arası bir alan olarak kabul edilir. Move Mimarlık sayesinde bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Mimarlık, hizmet kurumları ve diğer düşünce tasarımlarından ilgili proje yönetimine, inşaat izleme ve son çıkış aşamasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Mimarlık hizmetleri genellikle şu aşamalardan oluşur:

  1. Proje Kavramı: Müşteri menfaatlerinin ve faydalarının değerlendirilmesiyle başlar. Proje hedef, uygulama ve tasarım yaklaşımları bu belirleme tarafından belirlenir.
  2. Tasarım ve Planlama: Mimar, müşteri isteklerini ve proje amacını göz önünde bulundurarak çeşitli tasarım seçenekleri oluşturur. Estetik, fonksiyonellik, maliyet, sürdürülebilirlik gibi faktörler tasarım süreci dikkate alınır. Bu adımlar planlar, çizimler ve özellikler listeleri.
  3. İnşaat Belgeleri: Tasarım onaylandıktan sonra, üretici inşaatına yönelik ayrıntılı teknik çizimler ve belgeler. Bu belgeler, müteahhitlerin ve diğer ilgili parçaların kalenin nasıl inşa edileceği konusunda yol gösterir.
  4. İnşaat Yönetimi: İnşaat görünümünü, mimar genellikle proje tahliyelerini izler, inşaat ilerlemesini denetler ve temizlik tasarımının bakımını sağlar. Sürüm ele alınır.
  5. Bitirme ve Teslimat: İnşaatın sona ermesi, yapının tüketilmesi veya sahibine teslim edilir. Son kontroller yapılır ve inşaatın tasarım belgelerine uygun şekilde tamamlandığı doğrulanır.

Mimarlık hizmetleri, farklı türde yapılar için (konutlar, ticari yapılar, kamu binaları, endüstriyel kurulum vb.) farklı amaçlara ve büyümeye göre uyarlanabilir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, enerji kullanımları ve kullanıcı konforu gibi modern tasarım ilkelerini de yönetmektedirler. Move Mimarlık sizlere tüm bu hizmetleri titizlikle sunmaktadır.

Mimarlık Hizmeti Kapsamında Hangi Hizmetler Verilir?

Mimarlık hizmetleri, projelendirmeden farklı olarak çeşitli hizmetler içerir. Bu hizmetler, yapılandırma özellikleri, müşteri özelliklerine ve tahminlerine göre belirlenir. İşte tipik olarak mimarlık hizmeti kapsamında verilen bazı hizmetler:

Konsept Tasarımı: Müşteri isteklerini ve proje amacını anlayarak, yapıya yönelik genel konseptin oluşturulduğu aşamadır. Estetik, işlevsellik ve kullanıcı gereksinimleri bu gereksinimleri önemli rol oynar.

Tasarım Geliştirme: Konsept tasarımından ilham alarak, daha ayrıntılı tasarım çizimleri, planları ve perspektifleri oluşturmak. Malzeme seçimleri, renk paleti ve detaylandırma buna göre belirlenir.

İnşaat Belgeleri Hazırlama: Tasarım geliştirme deneyimlerindeki fikirler, teknik çizimlere dönüştürülerek inşaat için gerekli belgeler süresi. Bu belgeler, müteahhitlerin inşasını yönlendirmesine yardımcı olur.

İnşaat İzleme ve Denetim: İnşaat sürecini mimar, tasarımın uygun şekilde duruşundan emin olmak için düzenli olarak inşaat sahasını ziyaret eder. İnşaat gidişatını izler, güçlükleri çözer ve kartları karşılaştırır.

Maliyet ve Bütçe Yönetimi: Proje bütçesini oluşturma, maliyet tahminlerini yapma ve planlama bütçesi çerçeveleri içinde kılavuz sağlama özelliklerini içerir.

İç Mekan Tasarımı: Yapının iç mekanlarının tasarımı, mobilya düzenlemesi, renk seçimi, aydınlatma armatürleri gibi unsurları içerir. Kullanıcı konforu ve işlevsellik bu adımlardan birkaçını çıkarın.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı: Çevresel sürdürülebilirlik ana hatlarını gözeterek projeyi tasarlama ve inşa etme konusunda danışmanlık yapma görevini içerir.

İnşaat Sonrası Hizmetler: Proje sahibi olduktan sonra, muhafaza depolarını ve tasarımını sürdürebilir şekilde yöneten, kullanıcı bilgilerini karşılama ve olası bakım ihtiyaçlarını ele alma aşamalarını içerir.

Tasarım Analizi: Yapının rüzgar yükleri, deprem gibi teknik analizlerinin yapılması ve tasarımın bu analizlere göre optimize edilmesi.

3B Modelleme ve Görselleştirme: Yapının sanal 3B modellerinin oluşturulması, görsel sunumlar ve animasyonların kullanımının anlaşılırlığını artırmak.

Ruhsat ve İzin İşlemleri: Yerel düzenlemelere uygun olarak gerekli ruhsat ve izin belgelerinin hazırlanması ve başvuruların yapılması.

Proje Yönetimi: İnşaat projesinin tüm aşamalarının koordinasyonu, zaman düzenlemelerinin düzenlenmesi, takip edilmesi ve tüm bölümlerin işbirliği içinde işletimin sağlanması.

Bu hizmetler, genel olarak mimarlık hizmeti kapsamında yer alabileceklerdir. Ancak her projenin tüketilmesi ve bazı hizmetlerden bazılarının alınması gerekebilir. Mimar, müşteri amaçları ve hedeflerine göre hizmetleri belirler ve bunları uygularlar.

Mimarlık Hizmeti Almanın Önemi

Mimarlık hizmetlerinin pek çok faydası önemlidir çünkü bina tasarımı, inşası ve yönetimi bir dizi faydayı beraberinde getirir ve toplumun yaşam kalitesini etkiler.  Estetik ve çevresel etki, fonksiyonellik ve kullanıcı ihtiyaçları, güvenlik ve dayanıklılık, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal ve kültürel değer gibi sebeplerden mimarlık hizmeti oldukça önemlidir.

Bunlar dışında ise ekonomik etki, toplumsal etkileşim ve yaşam tarzları, gelişmiş insan deneyimi gibi  nedenlerde mimarlık hizmetinin önemini vurgulamaktadır.

Bu nedenler, mimarlık hizmetleri toplum, çevre ve kişiler için neden önemli olduğunu göstermektedir. Mimarlık, insanların yaşamını şekillendiren ve çevreye olumlu etkiler sağlayan kritik bir disiplindir. 1071 Ankara Mimarlık hizmeti almanın ne kadar önemli olduğunu size anlattık. Sizler de Move Mimarlık ile iletişime geçerek bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Yukarı Dön
Kapat Zoom